Patroonsfeest van het klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten (Nederland).

Op zaterdag 10 september 2011 vierde het orthodox klooster van de Geboorte van de Moeder Gods plechtig zijn patroonsfeest. Het feest wordt normaliter gevierd op 8 september, maar meestal verplaatst naar de dichtstbijzijnde zaterdag. De Goddelijke Liturgie werd voorgegaan door Zijne Excellentie Bisschop Athenagoras van Sinope, hulpbisschop van de Metropoliet van België, in concelebratie met 9 priesters en 2 diakens van de Aartsbisdommen van België en dit van Duitsland: Archimandriet Theofanis (Dusseldorf), de Aartspriesters Spyridon Apostolakis (Brussel), Panagiotis Moschonas (Schaarbeek), Emmanuel Kazilas (Genk) en Spyridon Tsekouras (Mons), Oikonomos Bernard Peckstadt (Brugge), de Priesters Josef Moes (Eindhoven), Arkadi Vernikov (Eindhoven) en Georgios Perris (Utrecht), alsook Aartsdiaken Emmanuel Mavrogiannakis (Brussel) en Diaken Ciprian Popescu (Schaarbeek). Onder de aanwezige priesters vermelden we nog: Aartspriester Stavros Triantafyllou, vicaris generaal; en de Vaders Nikolaos Palamianakis (Luik), Diomidis Doulgerakis (Houthalen), Zacharias Malliarakis (Molenbeek), Nikolaos Diakostavrianos (Charleroi), Dimitrios Stamatakis (Etterbeek)…
Bisschop Athenagoras vertegenwoordigde er Zijne Eminentie Metropoliet Panteleimon van België, die de dag voordien naar Griekenland gereisd is voor de begrafenis van zijn voorganger, de betreurde Metropoliet Emilianos Zacharopoulos (Mgr Panteleimon werd vergezeld van Zijn Excellentie Bisschop Maximos van Evmenia en Oikonomos Angelos Kamalidis van de Parochie van Antwerpen).

Na de Goddelijke Liturgie werd in de tuin van het klooster een ‘Artoklasia’ (zegening van de vijf broden) gevierd, evenals een ‘Trisagion’ (gedachtenis) voor Metropoliet Emilianos Zacharopoulos die de eerste Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg was en deze dag ten grave werd gedragen. Honderden gelovigen kwamen uit Nederland, België en Duitsland om deel te nemen aan dit kloosterfeest. De zusters deden alles wat zij konden om iedereen op de juiste manier te verwelkomen. In de namiddag werd nog een ‘Paraklisis’ (smeekgebed aan de Moeder Gods) gezongen voor de overste van het klooster, Moeder Maria, die in het ziekenhuis werd opgenomen.

Het klooster werd door Moeder Maria gesticht in 1988. Ze is Nederlandse maar verbleef lange jaren in Servië en Griekenland, in verschillende monastieke gemeenschappen. Het klooster telt nu zes zusters, die afkomstig zijn uit verschillende landen van de wereld.

Δημοσιεύθηκε στην NEDERLANDS, NUTTIGE INFORMATIE. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.