ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ Γ ΦΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

καρτα ολλ

Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.